Monitoring Losów Absolwentów


Badanie losów absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę w Szkole Podstawowej nr 6 i rozpoczęli kolejny etap życia w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych czy uczelniach wyższych.

Monitorowanie Losów Absolwentów umożliwia nam poznanie dalszej kariery edukacyjno – zawodowej młodzieży.


Cele monitoringu losów absolwentów:

- podnoszenie jakości pracy szkoły i wdrażanie wniosków do kierunków pracy szkoły,
- określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
- stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
- przedstawiania sylwetek naszych absolwentów uczniom jako element motywacji do pracy.Monitoring Losów Absolwentów od 2001/2002 r.Poznaj bliżej naszych absolwentówCopyright © 2011