Monitoring Losów Absolwentów


Badanie losów absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę w Szkole Podstawowej nr 6 i rozpoczęli kolejny etap życia w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych czy uczelniach wyższych.

Monitorowanie Losów Absolwentów umożliwia nam poznanie dalszej kariery edukacyjno – zawodowej młodzieży.


Cele monitoringu losów absolwentów:

- podnoszenie jakości pracy szkoły i wdrażanie wniosków do kierunków pracy szkoły,
- określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
- stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
- przedstawiania sylwetek naszych absolwentów uczniom jako element motywacji do pracy.Monitoring Losów Absolwentów od 2001/2002 r.


Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2007/2008

Rok szkolny 2006/2007

Rok szkolny 2005/2006

Rok szkolny 2004/2005

Rok szkolny 2003/2004

Rok szkolny 2002/2003

Rok szkolny 2001/2002


Poznaj bliżej naszych absolwentów
Copyright © 2011