Monitoring Losów Absolwentów


Losy Absolwentów

Każdego roku Szkołę Podstawową nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają zazwyczaj w Gimnazjum. Pragnęlibyśmy, aby nasi absolwenci utrzymywali z nami kontakt oraz brali aktywny udział w życiu naszej szkoły. Ciekawi jesteśmy ich sukcesów, rozwijanych zainteresowań i pasji. Dlatego też serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania naszej szkoły oraz strony internetowej


Poznaj bliżej naszych absolwentów


Pojęcie monitorowania losów absolwentów szkoły podstawowej

Kończąc szkołę podstawową, uczniowie na ogół nie mają określonych planów związanych z wykształceniem i przyszłą pracą zawodową. Najczęściej kontynuują naukę w gimnazjum, które znajduje się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Jeżeli decydują się na inny wybór, najczęściej związane jest to z uwarunkowaniami rodzinnymi, zdrowotnymi, rzadziej z profilem klasy czy ofertą zajęć pozalekcyjnych.


Cele monitorowania:

Jaką funkcję spełnia monitorowanie losów absolwentów, skoro wiadomo, że uczeń musi kontynuować naukę w gimnazjum i najczęściej wybiera szkołę w rejonie. Analizowanie losów absolwentów pośrednio i częściowo daje odpowiedź na pytania:
Model Absolwenta
Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu

Nasz absolwent:
- nieustannie dąży do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, potrafi wykorzystywać je w życiu codziennym
- zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować
- ma poczucie tożsamości narodowej i lokalnej
- szanuje dziedzictwo kulturowe
- potrafi dokonywać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów
- umie porozumiewać się z innymi
- zna i stosuje normy dobrego zachowania
- jest partnerem we wspólnej pracy
- dba o swoje zdrowie i otoczenie
- dąży do osiągnięcia sukcesu
- jest przygotowany do następnego etapu nauki


Copyright © 2011