MIELECKA "SZÓSTKA"
w MINISTARIALNYM PROJEKCIE

Szkoła Współpracy
Razem można zrobić więcejInauguracja projektu
"SZKOŁA WSPÓŁPRACY"

18 października 2013 r.

W marcu 2013 r. ruszył nowy ogólnopolski projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Jego celem jest wprowadzenie w 1034 placówkach - szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
Z województwa podkarpackiego wybrano tylko 93 placówki, w tym: 7 przedszkoli, 36 szkół podstawowych, 23 gimnazjów i 9 szkół ponadgimnazjalnych.
Wśród wytypowanych szkół znalazły się tylko 2 szkoły z Mielca: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury z oddziałami integracyjnymi i sportowymi oraz Zespół Szkół - Publiczna SP im. J.M. Ossolińskiego.

Szkoła Współpracy
to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic, każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.
Szkoła Współpracy oznacza także to, że na co dzień rodzice i uczniowie mają wpływ na to, jak pracuje, wygląda, funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują.

W pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia zespoły szkolne tzw. 6 RUN
(2 Rodziców, 2 Uczniów, 2 Nauczycieli)
wzięły udział w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów. W skład zespołu 6 RUN naszej szkoły wchodzą:

R - Maciej Ochab, Magdalena Szelest-Tara
U - Anna Zdziebło, Maria Zalotyńska
N - Mariola Drewniak, Lucyna Cisowska

Podsumowujące warsztaty projektu
"SZKOŁA WSPÓŁPRACY"


Debata UCZNIOWIE-NAUCZYCIELE
11 marca 2014 r.


"Kluczem do sukcesu każdej szkoły jest efektywna współpraca trzech najważniejszych podmiotów szkoły: uczniów, rodziców i nauczycieli. Z wielką radością przyjąłem informację, że "szóstka" znalazła się na liście szkół biorących udział w tym ministerialnym projekcie. Współpraca z rodzicami i uczniami w naszej szkole układa się bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie wskaże nam kolejne, ciekawe kierunki współpracy i będzie miejscem wymiany dobrych praktyk"- podkreśla Grzegorz Tychanowicz - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6.

WARSZTATY RODZICÓW
RZESZÓW 27 marca 2014 r.

W drugim etapie w/w odbiorcy uczestniczyli w warsztatach, które pozwoliły uczestnikom projektu zaplanować działania wzmacniające współpracę oraz opracować
Program Współpracy.


Debata szkolna - Okrągły stół
20 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje poniżej

Copyright © 2011